TEAM

主務/3年
Saiki Yumi
学部:経済学部 / 出身校:関東国際高校 / コートネーム:マキ